Môi giới
Bất động sản

Khóa học rất cần thiết và có ích cho quý học viên tham gia thị trường BĐS và làm công việc Môi giới BĐS

Ngoài ra khóa học cung cấp các kiến thức thực tế và bổ ích về thị trường BĐS, đầu tư BĐS, quy trình và kỹ năng môi giới BĐS…

Thông tin khóa học